Leif Karlsson

Leif Karlsson är en professionell dirigent och konstnärlig ledare för flera olika orkestrar. Han jobbar för att ta fram unika repertoarer som andra dirigenter ska inspireras av. Sidan är till för att marknadsföra honom själv som dirigent.
Som med de flesta webbsidor vi gör är det av stor vikt att slutkunden ska kunna sköta sidan själv. Vi fokuserade på att Leif skulle kunna uppdatera sidan väldigt enkelt själv. Han tog till sig instruktionerna från oss väldigt snabbt och kunde börja uppdatera sidorna med repertoarer och genomförda konserter efter bara någon timme.