Preem

Preem behöver väl knappast någon närmare presentation. I samarbete med Roxbury tog vi fram en dashboard som vid olika presentationer ska visualisera en stor mängd data som samlas in av Preem själva.

Främst skulle webappen fungera på ett snyggt och bra sätt på tablet men den fungerar såklart lika bra på datorn och mobilen.
Med aggregerad data och snygga grafer kan Preems ledning få en gemensam bild över verksamheten på ett enkelt och överskådligt sätt.