Svenskt Näringsliv

På uppdrag av Sveriges största utbildningsföretag, Lexicon, tog vi fram en videoplattform för de deras utbildningsfilmer till Svenskt Näringsliv. P.g.a. att denna lösningen endast är för medlemmar kan vi inte länka till sidan.
Webappen är custom-byggd helt från grunden för att få en så snabb upplevelse som möjligt utan i princip några laddningstider. Fokus låg snarare på att ha en så tydlig struktur som möjligt framför en snygg design.