Uppsala Blåsarsymfoniker

Uppsala Blåsarsymfoniker hade länge haft en gammal hemsida som var svår att hålla uppdaterad p.g.a. den krävde kodkunskaper. Det medför ofta att endast en person får sköta uppdateringarna och att det ibland rinner ut i sanden.

Fokus låg på att sidan i första hand skulle vara enkel att underhålla och uppdatera samt att nå ut med information och nyheter för att dra folk till spelningarna. Därför gjorde vi en variant på en one page där bl.a. allt nytt syns kortfattat på förstasidan och de andra sidorna består av djupare information.